Praktische informatie

Een recreatiepark om te delen met vele activiteiten voor iedereen!

Het grootste recreatiepark van de Vendée verwelkomt u van april tot september in het hart van het bos.

Regels Watersprong

U moet over uw volledige fysieke en intellectuele capaciteiten beschikken om aan de activiteit deel te nemen.

U bent zich bewust van het risico van persoonlijk letsel voor uzelf en uw kinderen door het gebruik van de modules op de Water Jump.

Waterspringen is een oefening die een individueel risico inhoudt. Probeer niets te doen waarvan je niet weet hoe het moet! Wij behouden ons het recht voor u de toegang tot bepaalde (bevestigde of deskundige) gebieden te ontzeggen indien dit noodzakelijk is en indien u buitensporige risico’s neemt die uzelf of anderen zouden kunnen schaden.

U moet gebruik maken van materiaal (fiets, boei, bodyboard) dat in perfecte staat verkeert en door het bedrijf ter beschikking is gesteld.

De Watersprong is geen plaats om les te geven. Het personeel geeft geen opleiding, maar adviseert op basis van gezond verstand. U blijft verantwoordelijk voor de gevolgen van het misbruik van de ter beschikking gestelde modules

Slechts één persoon tegelijk mag zich op de glijbanen of de startbaan bevinden, met inachtneming van het tweekleurige startlicht.

Zwemmen is niet toegestaan buiten de activiteit “springen”, dit zijn alleen opvangbaden.

Het is verboden het gemarkeerde pad te verlaten.

Hoe de watersprong werkt
 • Ik ga naar het startplatform en wacht tot het licht op groen springt.
 • Als ik land, evacueer ik zo snel mogelijk rechtdoor, met respect voor het baannummer.
 • Ik ben verantwoordelijk voor de uitrusting, ik neem het mee om het zwembad te verlaten.
 • Ik geef het materiaal terug voordat ik de activiteit verlaat, aan het einde van de 2 uur.
 • Het verlaten van het waterspringgebied is definitief.
Organisatie van de watersprong
 • De toegang tot de Watersprong geeft u 2 uur aaneengesloten activiteit, de operator geeft u het materiaal na het zien van uw ticket.
 • Ga naar de kleedkamers om je om te kleden.
 • Een douche is verplicht voordat je het pak aantrekt.
 • Een veiligheidsbriefing door de machinist is verplicht alvorens te beginnen.
 • Na de briefing is een initiatie verplicht in de beginnerszone voor alle deelnemers onder toezicht van een startende operator en een staatsgediplomeerde (BEESAN) bij de receptie in het zwembad.
 • De exploitant beslist over de validatie van het gebied van begin tot bevestigd en van bevestigd tot expert.

Leeftijd geaccepteerd volgens zones:

 • Vanaf 5 jaar: beginnersniveau.
 • Vanaf 8 jaar: Gevorderd niveau.
 • Vanaf 11 jaar: Expert niveau. (10 jaar voor bodyboardbanen)