Praktische informatie

Een recreatiepark om te delen met vele activiteiten voor iedereen!

Het grootste recreatiepark van de Vendée verwelkomt u van april tot september in het hart van het bos.

Reglement van het park

Welkom in O’Fun Park!

Om uw welzijn en veiligheid te garanderen, vragen wij u de volgende regels te respecteren:

Alle bezoekers moeten zich vooraf melden bij de receptie van het park. Elke deelnemer betaalt het bedrag van zijn pas en krijgt toegang tot de activiteit(en) dankzij zijn armband en/of toegangsticket.

Minderjarigen blijven onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van een begeleidende volwassene.

De praktijk is verboden voor iedereen die alcohol of een andere stof heeft gebruikt die zijn vermogen kan aantasten. U moet lichamelijk en geestelijk fit zijn om deel te nemen aan de extreme vrijetijdsactiviteiten zoals de accrobranche, de watersprong, het aquapark, de duel arena, de watertuimelbaan, de Déval’kart en de extreme sprongen.

Het park is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van uw persoonlijke bezittingen op het terrein. Wij herinneren u eraan dat de parkeerplaats gratis en onbewaakt is.

De markeringen en paden op het terrein moeten worden gerespecteerd, het is verboden om buiten de paden te lopen. Dit is om uw veiligheid en de fauna en flora te beschermen.

Het is verboden om hekken of veiligheidshekken te bekladden of te beklimmen.

Picknicken is niet toegestaan buiten de picknickplaats, er is er één bij de ingang en één bij de watersprong.

Het is verboden iets op de grond te gooien en in het algemeen moet u de netheid van deze omgeving respecteren en de daarvoor bestemde sorteerbakken gebruiken.

Vergeet niet dat u zich in een bos bevindt, de rookzones bevinden zich bij de bar en de restaurantterrassen, daarbuiten is roken ten strengste verboden.

De directie behoudt zich het recht voor personen uit te sluiten die zich niet aan de regels houden of die zich gedragen op een manier die gevaarlijk is voor henzelf of voor anderen.

Wij bevelen nette kleding aan die past bij de gekozen activiteit, schoeisel is verplicht voor activiteiten in de bomen, zwemkleding wordt alleen geaccepteerd voor de Water Jump, Aquapark en Water Tyrolean.

Er is een betaalde garderobe met kluisjes in het park bij de winkel. Rugzakken zijn niet toegestaan bij de accrobranche en paintballactiviteiten.

Huisdieren zijn welkom, maar moeten aangelijnd zijn.

Elke klant wordt door ons voorzien van veiligheidsuitrusting die wij na inwisseling met een ticket verstrekken en voor elk vertrek controleren. Alle verwijderde en/of ingeleverde apparatuur moet door een operator worden gecontroleerd. Het gebruik van ander materiaal dan dat van ons park is niet toegestaan. De uitwisseling van materiaal is verboden.

Alle veiligheidsinstructies worden systematisch uitgelegd vóór de activiteit. Het opvolgen van deze instructies is onder alle omstandigheden verplicht.

De directie wijst elke verantwoordelijkheid af voor elk ongeval dat zich voordoet als gevolg van het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften.

De bewegwijzering bij de ingang van elke activiteit moet worden geraadpleegd.

Een bord bij het begin van elke activiteit geeft aan of uw polsbandje op de activiteit wordt geaccepteerd.

Om welke reden dan ook, zullen wij de kosten voor toegang tot het park niet terugbetalen. Bij uitzondering, in geval van onweer of harde wind, kan het park worden geëvacueerd om de veiligheid te waarborgen. Creditnota’s kunnen worden gegeven als u minder dan 1,5 uur in het park bent geweest. Dit moet worden gerechtvaardigd door uw ontvangstbewijs.

U ontwikkelt zich in een bosomgeving die elk jaar wordt gecontroleerd door deskundigen van het bedrijf ALPES CONTROLES en elke dag door een parkexploitant. Het park heeft een verzekering afgesloten bij het bedrijf MMA.

Elke toegang tot het park impliceert aanvaarding van deze regels.

Bedankt voor uw begrip en geniet van uw bezoek aan ons park.

 

ACCROBRANCHE REGELS

U moet over uw volledige fysieke en intellectuele capaciteiten beschikken om aan de activiteit deel te nemen.

U bent zich bewust van de risico’s van lichamelijk letsel die u neemt en die u uw kinderen laat nemen door gebruik te maken van de modules die u op de accrobranche ter beschikking worden gesteld.

Klimmen is een oefening die individuele risico’s met zich meebrengt. Probeer niets waarvan je niet weet hoe het moet. Wij behouden ons het recht voor om u de toegang tot bepaalde cursussen te ontzeggen als dat nodig is en als u buitensporige risico’s neemt die uzelf of anderen kunnen schaden.

Elke klant wordt door ons voorzien van veiligheidsuitrusting die wij na inwisseling met een ticket verstrekken en voor elk vertrek controleren. Alle verwijderde en/of ingeleverde apparatuur moet door een operator worden gecontroleerd. Het gebruik van ander materiaal dan dat van ons park is niet toegestaan. De uitwisseling van materiaal tussen de deelnemers is verboden. Het is verboden uw uitrusting te verwijderen als u zich op een hoog spoor bevindt.

Handschoenen zijn verplicht (verkrijgbaar voor 3 euro).

Het is verboden het gemarkeerde pad te verlaten.

Wij hebben alle nodige middelen en personeel ingezet om uw veiligheid te garanderen. Als u zich niet houdt aan de veiligheidsinstructies die tijdens de initiatie duidelijk zijn uitgelegd, brengt u uw leven en dat van anderen in gevaar, en dit onder uw eigen verantwoordelijkheid.

Ons toezichthoudend personeel heeft een EHBO-certificaat en het CQP OPAH (gevalideerd of bezig met validering).

 

ORGANISATIE VAN DE ACTIVITEIT

De toegang tot het boomklimgebied geeft recht op 2 opeenvolgende uren activiteit, de exploitant geeft u en rust u uit met materiaal en een kazuifel in ruil voor een ticket.

Laat een operator u uitrusten voor vertrek.

Voordat u aan het parcours begint, krijgt u een demonstratie en vervolgens moet u uw klimvaardigheid bevestigen door de initiatie te doen in het bijzijn van een van onze operators.

Deze inwijding is een must, zelfs voor onze trouwste klanten.

Respecteer de kleurcode:

  • Karabiners aan de kabel met “Rode” tape
  • De katrol + de karabiners aan de kabel met “blauwe” tape

Als u twijfelt of moe bent, aarzel dan niet om onze operators om advies te vragen, u moet nooit alleen een beslissing nemen.

Op sommige platforms is een fluitje beschikbaar om een van onze operators te waarschuwen.

 

UITVOERING VAN DE ACTIVITEIT

De toegang tot de klimparcoursen is verboden voor personen zonder beschermende uitrusting. U kunt de beoefenaars op de grond volgen dankzij de gemarkeerde paden.

Je hebt net de briefing bijgewoond en de initiatiecursus geoefend.

Zoals in de briefing staat, mag u niet meer dan 1 persoon per workshop en 3 personen per platform toelaten.

Aan het einde van de 2 uur moet u de uitrusting (harnas, kazuifel) terugbrengen naar de inleverplaats op het cateringterras.

REGELS VOOR WATERSPRONGEN

U moet over uw volledige fysieke en intellectuele capaciteiten beschikken om aan de activiteit deel te nemen.

U bent zich bewust van het risico van persoonlijk letsel voor uzelf en uw kinderen door het gebruik van de modules op de Water Jump.

Waterspringen is een oefening die een individueel risico inhoudt. Probeer niets te doen waarvan je niet weet hoe het moet! Wij behouden ons het recht voor u de toegang tot bepaalde (bevestigde of deskundige) gebieden te ontzeggen indien dit noodzakelijk is en indien u buitensporige risico’s neemt die uzelf of anderen zouden kunnen schaden.

De uitrusting (boei, bodyboard) moet perfect in orde zijn en door het bedrijf ter beschikking worden gesteld.

De Watersprong is geen plaats om les te geven. Het personeel geeft geen opleiding, maar adviseert op basis van gezond verstand. U blijft verantwoordelijk voor de gevolgen van het misbruik van de ter beschikking gestelde modules

Slechts één persoon tegelijk mag zich op de glijbanen of de startbaan bevinden, met inachtneming van het tweekleurige startlicht.

Zwemmen is niet toegestaan buiten de activiteit “springen”, dit zijn alleen opvangbaden.

Het is verboden het gemarkeerde pad te verlaten.

ORGANISATIE VAN WATERSPRONGEN

De toegang tot de Watersprong geeft u 2 uur aaneengesloten activiteit, de operator geeft u het materiaal na het zien van uw ticket.

Ga naar de kleedkamers om je om te kleden.

Een douche is verplicht voordat je het pak aantrekt.

Een veiligheidsbriefing door de machinist is verplicht alvorens te beginnen.

Na de briefing is een initiatie verplicht in de beginnerszone voor alle deelnemers onder toezicht van een startende operator en een staatsgediplomeerde (BEESAN) bij de receptie in het zwembad.

De exploitant beslist over de validatie van het gebied van begin tot bevestigd en van bevestigd tot expert.

Leeftijd geaccepteerd volgens zones:

Vanaf 5 jaar: beginnersniveau.

Vanaf 8 jaar: Gevorderd niveau.

Vanaf 11 jaar: Expert niveau. (10 jaar voor bodyboardbanen)

 

UITVOERING VAN DE ACTIVITEIT

Ik ga naar het startplatform, wacht op de goedkeuring van de operator om te starten.

Als ik land, evacueer ik zo snel mogelijk rechtdoor, met respect voor het baannummer.

Ik ben verantwoordelijk voor de uitrusting, ik neem het mee om het zwembad te verlaten.

Ik geef het materiaal terug voordat ik de activiteit verlaat, aan het einde van de 2 uur.

Het verlaten van het waterspringgebied is definitief.

 

 

REGELS VAN HET DUEL IN DE ARENA

U moet lichamelijk en geestelijk fit zijn om aan de activiteit deel te nemen. U bent zich bewust van het risico van lichamelijk letsel dat u neemt door de modules in de Duel Arena te gebruiken.

Duel Arena is een oefening die individuele risico’s inhoudt. Probeer niets waarvan je niet weet hoe het moet! Wij behouden ons het recht voor u de toegang tot de activiteit te weigeren indien dit noodzakelijk is en indien u buitensporige risico’s neemt die uzelf of anderen kunnen schaden.

Het is ten strengste verboden het terrein te betreden zonder toestemming van de exploitant.

De deelnemer moet een Maxi Fun Pass Adult armband of een Duel Arena ticket hebben.

Het dragen van veiligheidsuitrusting (beschermende vest, helm, kniebeschermers, gesloten schoenen) is tijdens de activiteit te allen tijde verplicht.

De voor elk evenement aangegeven veiligheidsvoorschriften moeten worden nageleefd. Het park aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig incident of ongeval dat zich voordoet als gevolg van het niet naleven van deze veiligheidsregels.

U moet wachten op groen licht van de moderator voordat u een nieuwe test start.

 

ORGANISATIE VAN DE ACTIVITEIT

Toegang tot de Duel Arena geeft recht op 2 uur aaneengesloten activiteit.

Je moet naar de begeleider gaan om de veiligheidsuitrusting te verwijderen.

U moet een helm, een beschermend vest, kniebeschermers en dichte schoenen dragen. Voor uw comfort en hygiëne moet u onder uw beschermende kleding een korte broek en een t-shirt dragen.

Een veiligheidsbriefing door de machinist is verplicht voordat u begint.

Je moet wachten op het signaal van de operator voordat je erin springt.

Tijdens de hele activiteit moet u letten op de signalen van de operator.

U moet de uitrusting aan het einde van de 2 uur inleveren.

Het verlaten van de Duel Arena is definitief.

 

AQUAPARK REGELS

Alle bezoekers moeten naar de kassa van het park gaan en de bijbehorende kosten betalen om het gebied te betreden.

Gelieve niet te duwen of te hinderen op het ponton.

Kunnen zwemmen / zwemvest verplicht.

Kinderen jonger dan 5 jaar zijn niet toegestaan in het park.

Je moet in perfecte gezondheid verkeren en geen fysieke problemen hebben (nek, schouders, rug, armen, benen, knieën, enkel, scheenbeen enz…)

Niet voor mensen die hun schouder al hebben ontwricht.

Ook verboden voor zwangere vrouwen en mensen met hartkwalen.

Niemand die alcohol of een andere stof heeft gebruikt die zijn vermogen om de activiteiten uit te voeren kan aantasten, mag deze activiteiten uitvoeren. U moet lichamelijk en geestelijk fit zijn om deel te nemen aan het AquaPark

Het is verboden om onder de structuren te zwemmen.

Het is verboden te snorkelen of verdrinking te simuleren.

Het is verboden zwemvesten uit te doen in het park.

Het is verboden om op een persoon in het water te springen.

De toegang is verboden voor mensen zonder vest of tijdens de sluitingsuren.

Het is niet raadzaam om juwelen, piercings of brillen te dragen. Het park is niet verantwoordelijk voor verloren voorwerpen.

Om veiligheidsredenen wordt het dragen van een bril (voor het gezichtsvermogen of het water) en elk soort masker sterk afgeraden. Het etablissement wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van schade.

 

ORGANISATIE VAN HET AQUAPARK

De toegang tot het aquapark geeft recht op 2 opeenvolgende uren activiteit, de uitbater geeft u de uitrusting na het zien van uw ticket.

Ga naar de kleedkamers om je om te kleden.

Een veiligheidsbriefing door de machinist is verplicht alvorens te beginnen.

Na de briefing is een initiatie verplicht in de beginnerszone voor alle deelnemers onder toezicht van een startende operator en een staatsgediplomeerde (BEESAN) bij de receptie in het zwembad.

Leeftijd geaccepteerd volgens zones:

Vanaf 5 jaar: beginnersniveau.

Vanaf 8 jaar: Gevorderd niveau.

Vanaf 11 jaar: Expert niveau.

 

PAINT BALL REGELS

U moet over uw volledige fysieke en intellectuele capaciteiten beschikken om aan de activiteit deel te nemen. U bent zich bewust van het risico van persoonlijk letsel dat u neemt door deel te nemen aan een paintballwedstrijd.

Het beoefenen van paintball is een oefening die individuele risico’s met zich meebrengt. Probeer geen roekeloze manoeuvres uit te voeren of risico’s te nemen die uzelf of anderen kunnen schaden.

U moet gebruik maken van materiaal dat in perfecte staat verkeert en door het bedrijf is geleverd.

Het is verboden een projectiel in de richting van de toeschouwers te schieten of te werpen.

ORGANISATIE VAN DE VERFBAL

Toegang tot de Paint Ball geeft recht op een spel met 150 ballen.

U moet uw ticket met de gegevens van het tijdstip van spelen tonen om de veiligheidsuitrusting op te halen.

De minimumleeftijd is 11 jaar.

Wij gebruiken biologisch afbreekbare kralen met waterafwasbare verf.

Schieten binnen 10 meter van een speler is verboden.

Grondballen mogen niet worden opgepakt en hergebruikt.

Het veld is afgezet met veiligheidsnetten om te voorkomen dat de ballen de toeschouwers bereiken. Verschillende opstellingen stellen de spelers in staat zich te verbergen, vooruitgang te boeken en het vastgestelde doel te bereiken.

Wij voorzien u van verplichte veiligheidsbescherming: een masker, borstbeschermer, nekbeschermer, handschoenen en een wegwerppak.

Je mag deze accessoires op geen enkel moment tijdens de spelfase verwijderen.

Als u om welke reden dan ook het veld moet verlaten, moet u uw arm opsteken om aan te kondigen dat u zich uit het spel terugtrekt. Hetzelfde geldt voor de terugkeer naar de ruimte nadat de apparatuur door een operator is gecontroleerd.

 

UITVOERING VAN DE ACTIVITEIT

De toegang tot het terrein is verboden voor personen die geen beschermende uitrusting dragen.

Je vormt 2 verschillende teams dankzij de verschillende kleuren van de pakken.

De scheidsrechter stelt verschillende spelscenario’s voor, zodra de keuze is gemaakt, is een veiligheidsbriefing verplicht.

Eenmaal geraakt, signaleert de speler die is uitgeschakeld door zijn arm op te heffen, de kanonskogel neer te laten en het lopende scenario te verlaten.

 

FUN ZONE REGELS

U moet over uw volledige fysieke en intellectuele capaciteiten beschikken om aan de activiteit deel te nemen. U bent zich bewust van de risico’s van lichamelijk letsel die u neemt en die u uw kinderen laat nemen door gebruik te maken van de modules die u voornamelijk op de Grand Débrouillard/Débrouillard Kids sectie ter beschikking worden gesteld.

U zult oefeningen tegenkomen die individuele risico’s inhouden. Probeer niets te doen waarvan je niet weet hoe het moet! Neem geen onnodige risico’s die uzelf of anderen kunnen schaden.

Het is verboden het gemarkeerde pad te verlaten.

Wij danken de ouders of begeleidende volwassenen dat zij erop toezien dat hun kinderen deze instructies opvolgen.

Eten en drinken is niet toegestaan binnen de spelen.

De ter beschikking gestelde spelen moeten op verstandige wijze en met respect voor de andere gebruikers en het materiaal worden gebruikt.

Het is verboden om achterstevoren van de glijbanen af te gaan of ondersteboven te klimmen.

ORGANISATIE VAN DE FUNZONE

Je hebt zojuist een polsbandje gekregen dat je recht geeft op onbeperkte speeltijd in het spel dat wordt bepaald door je leeftijdscategorie.

De bij de ingang van elk spel aangegeven leeftijdsgrenzen en veiligheidsvoorschriften moeten worden nageleefd.

De toegang tot de springkussens moet zonder schoenen gebeuren.

Het is verboden te eten en/of te drinken op de speelplaatsen.

Elke cel van de Grand Débrouillard/Débrouillard Kids is voorzien van een zandloper die geactiveerd wordt bij binnenkomst.

U moet één persoon per cel zijn en de spelregels volgen die bij de ingang van de cel zijn opgehangen.

Er zijn begeleiders die u door de dag heen loodsen.

 

KINDEREN VAN 3 TOT 10 JAAR VOLWASSENE / 11 JAAR EN OUDER VOOR IEDEREEN
Skelters Vindingrijkheid Minigolf
vindingrijke kinderen Cursus zonder harnas Grote houten spellen
Opblaasbare spellen De mysteries van Lambert Wood
Inleiding tot het circus
Accrogames

 

 

 

REGELS VOOR SKELTERS

U moet lichamelijk en geestelijk fit zijn om aan de activiteit deel te nemen. U bent zich bewust van het risico van persoonlijk letsel voor uzelf en uw kinderen bij het gebruik van de ter beschikking gestelde skelters.

Eten en drinken is niet toegestaan in de speeltuin.

Neem geen onnodige risico’s die uzelf of anderen kunnen schaden.

Het is verboden om opzettelijk tegen een andere kart te botsen.

De ter beschikking gestelde skelters moeten verstandig worden gebruikt, met respect voor de andere gebruikers en het materiaal.

Het is niet toegestaan van de skelters af te stappen en zich buiten de gemarkeerde baan te begeven.

Wij danken de ouders of begeleidende volwassenen dat zij erop toezien dat hun kinderen deze instructies opvolgen.

Deze activiteit is gereserveerd voor kinderen van 3 tot 10 jaar en is onbeperkt in tijd.

Je moet een Maxi Fun Pass Kind armband of een Fun Zone Kind ticket hebben.

 

REGELS VOOR HOUTEN SPELLEN

U moet lichamelijk en geestelijk fit zijn om aan de activiteit deel te nemen.

Eten en drinken is niet toegestaan in elke cel.

De houten spellen die u ter beschikking staan, moeten verstandig en met respect voor de andere spelers en het materiaal worden gebruikt.

Na een spel moet het spel worden opgeborgen.

Wij danken de ouders of begeleidende volwassenen dat zij erop toezien dat hun kinderen deze instructies opvolgen.

U moet een Maxi Fun Pass Child of Maxi Fun Pass Adult armband of een Fun Zone Child/Adult ticket hebben.

 

DEVAL’KART REGELS

U moet over uw volledige fysieke en intellectuele capaciteiten beschikken om aan de activiteit deel te nemen.

U bent zich bewust van de risico’s van lichamelijk letsel die u neemt en die u uw kinderen laat nemen door gebruik te maken van de modules die u op de Déval’kart ter beschikking worden gesteld.

De beoefening van Déval’kart is een oefening die individuele risico’s met zich meebrengt. Probeer niets te doen waarvan je niet weet hoe het moet! Wij behouden ons het recht voor u de toegang tot de baan te ontzeggen indien dit noodzakelijk is en indien u een buitensporig risico neemt dat uzelf of anderen zou kunnen schaden.

Het is verboden de baan te betreden buiten de kart.

De bestuurder moet minstens 11 jaar oud zijn en de intrekbare voetsteunen kunnen gebruiken.

Er moet één persoon per kart zijn.

Het is verboden te racen, er wordt altijd voorrang gegeven aan de Deval’kart stroomafwaarts.

Helmen moeten gedragen worden.

ORGANISATIE VAN DE ACTIVITEIT

Deze activiteit is toegankelijk voor mensen met een Maxi Fun Pass Adult armband of een Immanquables ticket.

Je moet uitgerust zijn met een wegwerpmuts en een helm.

Je moet wachten op het signaal van de starter voordat je kunt beginnen.

Zodra je onderaan het parcours aankomt, is het verboden om je te verzamelen in het finishgebied.

REGELS VAN HET PARCOURS ZONDER HARNAS

U moet over uw volledige fysieke en intellectuele capaciteiten beschikken om aan de activiteit deel te nemen.

U bent zich bewust van het risico van lichamelijk letsel voor uzelf en uw kinderen door het gebruik van de workshops op het parcours zonder harnas.

Deze activiteit is toegankelijk voor mensen met een Adult Fun Zone, Adult Fun Pass of Adult Maxi Fun Pass armband.

Het is verboden om vrijwillig in het vangnet te springen. Als je in het net valt, kruip er dan doorheen en klim weer omhoog via de ladders.

Respecteer de richting van het verkeer en de manier van benaderen van de werkplaatsen met de vóór de oefening aangebrachte pictogrammen.

We hebben er alles aan gedaan om uw veiligheid te garanderen. Als u de veiligheidsinstructies niet opvolgt, brengt u uw leven en dat van anderen in gevaar, en dit op eigen verantwoordelijkheid.

ORGANISATIE VAN DE ACTIVITEIT

De maximale capaciteit op het hele parcours is 15 personen.

UITVOERING VAN DE ACTIVITEIT

U mag niet meer dan 1 persoon per workshop en 3 personen per platform toelaten.

 

REGELS EN VOORSCHRIFTEN VOOR DE WATERLIJN

U moet over uw volledige fysieke en intellectuele capaciteiten beschikken om aan de activiteit deel te nemen.

U bent zich bewust van de risico’s van lichamelijk letsel die u neemt en die u uw kinderen laat nemen door gebruik te maken van de modules die u op de Tyrolienne aquatique ter beschikking worden gesteld.

De gebruiker moet meer dan 30 kg wegen, voorzien zijn van een Maxi Fun Pass Adult armband of een Immanquables ticket hebben.

Het ziplinen is een oefening die individuele risico’s met zich meebrengt. Probeer geen overhaaste manoeuvres uit te voeren. Wij behouden ons het recht voor u de toegang tot de baan te ontzeggen, indien nodig en indien u een buitensporig risico neemt dat uzelf of anderen zou kunnen schaden.

We voorzien elke klant van veiligheidsuitrusting. Alle verwijderde en/of ingeleverde apparatuur moet door een operator worden gecontroleerd. Het gebruik van ander materiaal dan dat van ons park is niet toegestaan. De uitwisseling van materiaal is verboden. Het is verboden uw uitrusting te verwijderen als u zich op een hoog spoor bevindt.

Wij hebben alle nodige middelen en personeel ingezet om uw veiligheid te garanderen. Als u zich niet houdt aan de veiligheidsinstructies die tijdens de initiatie duidelijk zijn uitgelegd, brengt u uw leven en dat van anderen in gevaar, en dit onder uw eigen verantwoordelijkheid.

Ons toezichthoudend personeel heeft een EHBO-diploma en een BNSSA voor de persoon aan de receptie.

ORGANISATIE VAN DE ACTIVITEIT

Laat je uitrusting voor de start aanmeten door een leider.

Voor het vertrek op de kabel krijgt u uitleg van de vertrekoperator.

Als je twijfelt of moe bent, aarzel dan niet om onze leiders om advies te vragen, je moet nooit alleen een beslissing nemen.

UITVOERING VAN DE ACTIVITEIT

Toegang tot de activiteit is verboden voor personen die niet met bescherming zijn uitgerust.

Je hebt net een veiligheidsbriefing bijgewoond voordat je aan de kabel begint.

Zoals in de briefing staat, mag je bij de finish je benen niet optillen zodat het water je afremt.

Aan het einde van de zipline moet u het landingsbassin verlaten en de uitrusting achterlaten bij de aankomstoperator.

 

REGELS VOOR EXTREME SPRONGEN

U moet volledig in het bezit zijn van uw lichamelijke en geestelijke vermogens om aan de activiteiten te kunnen deelnemen.

U bent zich bewust van het risico van persoonlijk letsel voor uzelf en uw kinderen door het gebruik van de meegeleverde modules voor extreme sprongen.

Wij behouden ons het recht voor u de toegang tot de activiteit te ontzeggen, indien nodig en indien u een ondoordacht risico neemt dat uzelf of anderen zou kunnen schaden.

Elke deelnemer moet een veiligheidsbriefing bijwonen. Al deze instructies moeten worden opgevolgd.

Voor toegang tot deze activiteiten moet je een Maxi Fun Pass-armband voor volwassenen of een Immanquables-ticket hebben.

PROCEDURE VOOR DE “SLINGERSPRONG”-ACTIVITEIT

De instructeur rust je uit en geeft je de veiligheidsbriefing.

U komt dan bij de 2e monitor op het platform op 18m. In geen geval mag u naar dit laatste platform gaan zonder dat er een bemiddelaar aanwezig is.

Neem geen beslissingen in je eentje, als het nodig is, sein dan naar de monitoren.

De deelnemer moet minstens 11 jaar oud zijn en maximaal 95 kg wegen.

PROCEDURE VOOR DE ACTIVITEIT “STUNTSPRINGEN

De instructeur geeft u een veiligheidsbriefing en test uw bekwaamheid om aan de activiteit deel te nemen.

Je maakt dan een eerste sprong van het 5m platform, gevolgd door een tweede sprong van het 7m platform (met goedkeuring van de instructeur).

In geen geval mag u naar deze platforms gaan zonder begeleiding van een facilitator.

Neem geen beslissingen in je eentje, als het nodig is, sein dan naar de monitoren.

De deelnemer moet minstens 11 jaar oud zijn voor de 5m sprong en minstens 14 jaar voor de 7m sprong.

HOE DE “MAXI BUNGY” ACTIVITEIT WERKT

De instructeur rust je uit en legt de activiteit uit.

Dan ga je naar de sprongen, meer of minder hoog naargelang je gemak.

In geen geval mag u de trampoline betreden zonder een operator.

Neem geen beslissingen in je eentje, als het nodig is, sein dan naar de monitoren.

De arts moet ten minste 10 kg wegen.

 

PONY REGELS

U moet fysiek fit zijn om aan de activiteit deel te nemen.

Het is verboden om de pony’s te voeren.

Het is verboden het gemarkeerde pad te verlaten.

Wij danken de ouders of begeleidende volwassenen dat zij erop toezien dat hun kinderen deze instructies opvolgen.

Deze activiteit is toegankelijk voor kinderen met een Maxi Fun Pass Kinderarmband of een Immanquables ticket.

De wandeling is voor kinderen van 3 tot 10 jaar en duurt 10 tot 20 minuten.

PROCEDURE VOOR DE PONYRIT

Het kind moet voorzien zijn van een pet en een beschermende helm.

Het is raadzaam om met gesloten schoenen en een broek te komen.

De gids houdt de riem van het dier in zijn hand en begeleidt het tijdens de rit.

 

REGELS VOOR HET VERBODEN BOS

U moet over uw volledige fysieke en intellectuele capaciteiten beschikken om aan deze activiteit deel te nemen.

Wij behouden ons het recht voor u de toegang tot de activiteit te ontzeggen, indien nodig en indien u een ondoordacht risico neemt dat uzelf of anderen zou kunnen schaden.

Elke deelnemer moet een verplichte briefing bijwonen. Al deze instructies moeten worden opgevolgd.

Voor toegang tot deze activiteiten moet je een Maxi Fun Pass-armband voor volwassenen of een Immanquables-ticket hebben.

Voor de belangstelling of het comfort wordt de activiteit gedaan in teams van maximaal 3 personen.

ORGANISATIE VAN DE ACTIVITEIT

De activiteit begint bij de parkwinkel. In ruil voor een identiteitskaart (voor het team) krijg je het materiaal en de instructies voor het spelen en de veiligheid.

U moet voor het gegeven materiaal zorgen en het aan het einde van de activiteit teruggeven.

Indien dit niet het geval is, behoudt het park zich het recht voor een financiële vergoeding voor de veroorzaakte schade te eisen.

Het is verboden elementen in het speelveld te verplaatsen of te breken. Je kunt alleen verschillende dozen, deuren… openen en voorwerpen terugbrengen die tijdens de briefing of in het boek vermeld staan.

Elke kluis moet na uw bezoek worden gesloten, zodat de volgende teams in de beste omstandigheden kunnen spelen.

UITVOERING VAN DE ACTIVITEIT

De exploitant geeft u de apparatuur in ruil voor een identiteitsbewijs.

U krijgt instructies over hoe te spelen en over de veiligheid.

De timer wordt geactiveerd door de operator, dus je hebt maximaal 75 minuten om de puzzel op te lossen.

De uitrusting in je overlevingstas is er om je door de verschillende uitdagingen heen te helpen.